Čili za delo / Fit for Work, od 2005, program financiranja: sredstva Phare od 2005-2006, od 2006 lastna sredstva in sredstva Ministrstva za zdravje RS

S programom Čili za delo osveščamo, izobražujemo in usposabljamo delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati. Hkrati želimo vplivati na spreminjanje okolja v korist zdravju.

Smernice za oblikovanje vsebinskih področij in priporočil o načinih izvajanja programa so bili pridobljeni z raziskavo o odnosu slovenskega menedžmenta do lastnega zdravja in zdravja zaposlenih ter o pripravljenosti za ukrepanje za boljše zdravje v podjetjih. Raziskava je bila opravljena v prvi fazi programa, ki se je nadaljeval z vsebinskim oblikovanjem izobraževalnih modulov, pripravo in izvedbo izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, pripravo različnih gradiv ter predlogom koncepta mreže organizacij in ustanov, ki v izvedbeni fazi podpira širjenje programa v podjetja. Pomemben člen te mreže so svetovalci za promocijo zdravja pri delu, ki skupinam za zdravje v zainteresiranih podjetjih posredujejo znanje in veščine za samostojno izvajanje programa.

Program zajema osem izobraževalnih in intervencijskih modulov za področja, kjer se najpogosteje pojavljajo tveganja za zdravje zaposlenih in kjer je hkrati mogoče s primernimi ukrepi ta tveganja zmanjšati ali odpraviti ter tako prispevati k boljšemu zdravju in blaginji zaposlenih. V skladu s priporočili programa je treba v podjetju najprej izvesti analizo zdravja delavcev ter na podlagi rezultatov tega modula izluščiti probleme, ki bi jih začeli postopoma reševati.

V okviru programa poteka tudi vsakoletna kampanja osveščanja delodajalcev o pomenu skrbi za zdravje zaposlenih.

Kontakt: 

Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si); www.cilizadelo.si