Promocija zdravja pri delu v Sloveniji – evalvacija in predlogi za nadaljnji razvoj na dokazih podprtih programov

Naslov projekta: Promocija zdravja pri delu v Sloveniji – evalvacija in predlogi za nadaljnji razvoj na dokazih podprtih programov...

Preberi več

Projekt PREMIK

Rezultate obširnega raziskovalnega dela v okviru projekta Premik, ki se je zaključil maja 2021, predstavljamo seriji publikacij. V raziskavi smo skozi dvajsetletno obdobje (1997–2016) proučevali...

Preberi več

Motivacija zaposlenih za cepljenje proti gripi

V UKC Ljubljana je bila v letu 2017 opravljena raziskava o cepljenju proti gripi med zaposlenimi, v kateri so nas zanimali predvsem dejavniki, ki zaposlene motivirajo k odločitvi za cepljenje ali...

Preberi več

Prezentizem v UKC Ljubljana

Raziskava med zaposlenimi v naši največji zdravstveni ustanovi naj bi pokazala, če je tudi pri nas prisoten prezentizem in predvsem, kateri dejavniki ga povzročajo. Namen raziskave pa je hkrati...

Preberi več

Alkohol in droge med šolsko mladino

Raziskava od leta 1995 poteka vsake 4 leta, od leta 2007 raziskavo izvaja KIMDPŠ. Raziskavo ESPAD je leta 1993 spodbudil Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah (CAN) in je...

Preberi več

Uporaba prepovedanih drog

Raziskava je rezultat sodelovanja med Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC LJ) kot nosilcem projekta in Centrom za...

Preberi več