Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa se kot doktrinarna inštitucija ukvarja s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev, voznikov in športnikov.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Inštitut organizira in izvaja številna izobraževanja za zdravnike specialiste medicine dela ter strokovna srečanja za zdravstvene time v medicini dela, prometa in športa, svetovalce za promocijo zdravja pri delu, podjetja, ustanove in sindikalne predstavnike. V sodelovanju s Katedro za javno zdravje inštitut skrbi za organizacijo in izvedbo dodiplomskega ter podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti.

Inštitut je bil ustanovljen leta 1971 in deluje kot samostojna enota Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Izdaja znanstveno-strokovno revijo Sanitas et labor, interno informacijsko-strokovno revijo Glasnik KIMDPŠ ter druge strokovne publikacije in gradiva.

Predstavitvena brošura ob 50-letnici

Predstavitveni film o KIMDPŠ

Predstavitvena brošura – 40 let (SLO)

Predstavitvena brošura – 40 let (ENG)