Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni

 

V dogovoru z Ministrstvom za zdravje smo pripravili prevod in strokovni pregled evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni (angl. Information notices on occupational diseases: A guide to diagnosis).

Priporočila so namenjena zdravnikom, predvsem specialistom medicine dela, prometa in športa, raziskovalcem, socialnim partnerjem, odločevalcem in različnim strokovnjakom, ki jih zanima prepoznavanje in potrjevanje poklicnih bolezni. V dokumentu so informacije o poklicnih boleznih z evropskega seznama, ki vključujejo glavne kriterije za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Pri tem je bil uporabljen strukturiran pristop, ki omogoča določanje vzročne zveze med izpostavljenostjo tveganjem na delovnem mestu in boleznijo.

Priporočila v celoti objavljamo TUKAJ.

 

Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji I.

                                                     Vsebina

Uvod v smernice

1. Poklicna astma

2. Poklicne kožne bolezni

3. Poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

4. Poklicni alergijski konjunktivitis

5. Poklicni alergijski rinitis

6. Poklicne okvare sluha zaradi hrupa

7. Poklicna vibracijska bolezen

 

Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji II.

                                               Vsebina

1. Poklicne bolezni obsklepnih burz zaradi pritiska

2. Poklicne bolezni zaradi prevelikega obremenjevanja kit, kitnih ovojnic in mišičnih oziroma kitnih narastišč

3. Poklicne okvare meniskusa kolena

4. Poklicna bolezen hrbtenice

5. Poklicna bolezen ohromitev živcev zaradi mehaničnega pritiska