Nikita Adamič

mag. psih.

Področje dela: psihologija dela

Tel: +386 1 522 43 35

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: nikita.adamic@kclj.si

Anja Blatnik

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel: +386 1 522 24 76

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: anja.blatnik@kclj.si

Matej Čeh

univ. dipl. psih.

Področje dela: psihologija dela

Tel: +386 1 522 43 35

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: matej.ceh@kclj.si

Alina Cirman

mag. soc.

Področje dela: promocija zdravja pri delu

Tel: + 386 1 522 27 32

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: alina.cirman@kclj.si

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak

dr. med., specialistka MDPŠ, predstojnica

Področje dela: vodenje, epidemiologija dela, poklicne bolezni, ocenjevanje delazmožnosti

Tel.: +386 1 522 43 34

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: metoda.dodicfikfak@kclj.si, kimdps@kclj.si

Katja Draksler

univ. dipl. soc.

Področje dela: promocija zdravja pri delu

Tel.: +386 1 522 26 91

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: katja.draksler@kclj.si

Asist. Ajda Erzar

dr. med., spec. MDPŠ

Področje dela: medicina dela, ocenjevanje delazmožnosti

Tel.: +386 1 522 43 34

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: ajda.erzar@kclj.si

Nejc Filipčič

dipl. fiziot.

Področje dela: fizioterapija

Tel: +386 1 300 82 91

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: nejc.filipcic@kclj.si

Prof. dr. Alenka Franko

dr. med., specialistka MDPŠ

Področje dela: industrijska toksikologija, zdravstveno varstvo v prometu, zdravstveno varstvo delavcev

Tel.: +386 1 522 21 19

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: alenka.franko@kclj.si

Urška Jauh

dipl. upr. org.

Področje dela: referentka v psihologiji dela, naročanje na psihološke preglede

Tel.: +386 1 522 43 35

Faks: +386 1 522 43 35

E-pošta: urska.jauh@kclj.si

Asist. dr. Iva Jurov

dr. med., specializantka MDPŠ

Področje dela: medicina športa

Tel.: +386 1 522 75 95

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: iva.jurov@kclj.si

Gregor Kavaš

dr. med., specialist MDPŠ

Področje dela: medicina dela, prometa in športa

Tel.: +386 1 300 82 90

Faks: +386 1 300 82 94

E-pošta: gregor.kavas@kclj.si

 

 

Gregor Korošec

dipl. upr. org.

Področje dela: referent v medicini športa

Tel.: +386 1 300 82 90

Faks: +366 1 300 82 94

E-pošta: gregor.korosec@kclj.si

Asist. Martin Kurent

dr. med., spec. MDPŠ

Področje dela: medicina dela, ocenjevanje delazmožnosti

Tel.: +386 1 522 21 40 

Faks: +366 1 522 24 78

E-pošta: martin.kurent@kclj.si

Azra Kvrgić

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel.: +386 1 522 26 67

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: azra.kvrgic@kclj.si

Mojca Mačkovšek Danev

mag. trž. kom.

Področje dela: promocija zdravja pri delu

Tel: +386 1 522 21 08

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: mojca.mackovsek.danev@kclj.si

Dr. Andrea Margan

dr. med., spec. MDPŠ

Področje dela: medicina dela, ocenjevanje delazmožnosti

Tel.: +386 1 522 21 23

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: andrea.margan@kclj.si

Kristina Miklič Čeligoj

dipl. uprav. org.

Področje dela: tajništvo inštituta

Tel.: +386 1 522 43 34

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: kristina.miklicceligoj@kclj.si; kimdps@kclj.si

Metka Modrej

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel: +386 1 522 43 66

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: metka.modrej@kclj.si

Doc. dr. Marija Molan

univ. dipl. psih., zdravstvena svetnica

Področje dela: psihologija dela

Tel.: +386 1 522 43 35

Faks: +386 1 522 43 35

E-pošta: marija.molan@kclj.si

Vera Oblak

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini športa

Tel.: +386 1 300 82 93

Faks: +386 1 300 82 94

E-pošta: verica.oblak@kclj.si

Helena Savšek

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel: +386 1 522 21 09

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: helena.savšek@kclj.si

 

 

Doc. dr. Nevenka Šestan

dms, univ. dipl. org., glavna medicinska sestra

Področje dela: vodenje, zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel.: +386 1 522 52 77

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: nevenka.sestan@kclj.si

Doc. dr. Alenka Škerjanc

dr. med., spec. MDPŠ

Področje dela: medicina dela in prometa

Tel.: +386 1 522 21 32

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: alenka.skerjanc@kclj.si

Andreja Špec

upravna tehnica

Področje dela: zdravstvena administracija

Tel.: +386 1 522 21 28

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: andreja.spec@kclj.si

Viktor Strauch

dr. med., specializant MDPŠ

Področje dela: medicina dela, ocenjevanje delazmožnosti

Tel.: +386 1 522 43 34

Faks: +366 1 522 24 78

E-pošta: viktor.strauch@kclj.si

Dr. Tanja Urdih Lazar

univ. dipl. nov.

Področje dela: promocija zdravja, odnosi z javnostmi

Tel.: +386 1 522 26 92

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si

Maja Uštar

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel: + 386 1 522 51 45

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: maja.ustar@kclj.si

Vida Vlašič

dms

Področje dela: zdravstvena nega v medicini dela, prometa in športa

Tel.: +386 1 522 43 68

Faks: +386 1 522 24 78

E-pošta: vida.vlasic@kclj.si

Dr. Martin Zorko

dr. med., specialist fiziatrije in rehabilitacijske medicine

Področje dela: medicina športa

Tel.: +386 1 300 82 90

Faks: +386 1 300 82 94

E-pošta: martin.zorko@kclj.si