KIMDPŠ organizira številne seminarje in strokovna srečanja s področja zdravja delavcev, profesionalnih voznikov in športnikov ter promocije zdravja pri delu za zdravnike specialiste medicine dela, prometa in športa, medicinske sestre, zaposlene pri izvajalcih medicine dela, predstavnike podjetij, ki načrtujejo in izvajajo programe promocije zdravja, ter druge strokovnjake.

Več