Namen izobraževanja je usposobiti kandidate za samostojno načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja v organizacijah. Program Čili za delo predstavlja enega najbolj celostnih programov na področju promocije zdravja pri delu in si prizadeva dolgoročno vplivati na delavce in delodajalce, da bi razvijali zdrav delovni in življenjski slog in uvajali v delovno okolje zdravju koristne spremembe.

Ciljna skupina izobraževanja so udeleženci različnih izobrazbenih profilov, ki se v organizacijah tako ali drugače ukvarjajo z zaposlenimi in njihovim zdravjem, ter bi želeli uvajati aktivnosti bolj celostne skrbi za zdravje, tj. promocije zdravja. Izobraževanj, ki potekajo od leta 2006 vsaj enkrat letno, so se večinoma udeleževali kadrovski delavci in strokovni delavci za varnost pri delu.

V okviru izobraževanja svetovalci pripravijo seminarsko nalogo z načrtom promocije zdravja za konkretno organizacijo. Nato v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, skupaj z njo na podlagi analize zdravja izluščijo največje probleme v zvezi z zdravjem zaposlenih, pripravijo podroben načrt dela in ga začnejo izvajati.

Izobraževanje traja okoli 115 ur, od tega je 80 ur predavanj, vaj in praktičnega dela (razdeljenih na 11 dni), preostali čas pa je namenjen samostojnemu delu pri pripravi seminarske naloge. Kandidati si po zaključenem izobraževanju pridobijo naziv "svetovalec / svetovalka za promocijo zdravja pri delu".

Več