Zdravje med prestrukturiranjem

V okviru enoletnega projekta so partnerske organizacije prevedle v 5 nacionalnih jezikov in ustrezno vsebinsko prilagodile publikacijo Zdravje med prestrukturiranjem: Inovativni pristopi in...

Preberi več

Promocija zdravja pri delu

V okviru dveletnega projekta, ki se je zaključil konec leta 2012, je bil v slovensko okolje prenesen izobraževalni program o promociji zdravja pri delu (PZD), namenjen zdravnikom specialistom...

Preberi več

Krepitev kompetenc nižje izobraženih delavcev

Glavni cilj projekta, ki ga je vodil Poljski nacionalni center za promocijo zdravja pri delu v okviru Inštituta za medicino dela Jerzyja Noferja iz Poljske, je bil pripraviti priporočila za...

Preberi več

Duševno zdravje na delovnem mestu

Namen projekta, v katerem so sodelovale članice Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu, je bil osveščati delodajalce in druge deležnike o koristih promocije duševnega zdravja pri delu ter...

Preberi več

Čili za delo

S programom Čili za delo osveščamo, izobražujemo in usposabljamo delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami...

Preberi več