Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Grablovičeva ulica 42, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 522 43 34
Faks: +386 1 522 24 78
E-pošta: kimdps@kclj.si

 

Center za medicino športa

Tel.: +386 1 300 82 90
Faks: +386 1 300 82 94
 

 

Vodstvo:

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., spec. MDPŠ, predstojnica

Dr. Nevenka Šestan, dms, univ. dipl. org., glavna medicinska sestra