Preprečevanje uporabe alkohola in drog na delovnem mestu

V okviru Sveta Evrope je bila ustanovljena ekspertna skupina Pompidou, ki naj bi pripravila okvir za ravnanje delodajalcev in delavcev. Sprejeto je bilo razmišljanje, da delodajalec mora v oceni tveganja določiti nivo tolerance in ukrepe, ki iz te ocene sledijo.

Preberi več

Zdravje nižje izobraženih delavcev

Nižje izobraženi delavci na poti k boljšemu zdravju (Low-educated employees towards health – LEECH) je mednarodni raziskovalni projekt, ki je v letu 2009 potekal v štirih evropskih državah: v Latviji, na Poljskem, v Španiji in Sloveniji. Izsledki raziskave nam omogočajo izčrpen vpogled v potrebe različnih ciljnih skupin delavcev, njihovih izobraževalnih potreb, pripravljenosti za spremembo življenjskega sloga itd. in nam tako predstavljajo pomembno izhodišče za načrtovanje konkretnih intervencij za zdravje v delovnem okolju; programov promocije zdravja in zdravstvene vzgoje za zaposlene.

Preberi več

Poklicni interesi in možnost zaposlitve

Razkorak med povpraševanjem na trgu dela ter izobrazbo novih iskalcev zaposlitve ne vodi le v strukturno brezposelnost, ampak povzroča tudi slabšo motivacijo za delo in depresijo med mladimi, ki ne najdejo zaposlitve ali pa so prisiljeni sprejeti delo v nasprotju z interesi in pridobljenim poklicem. Da bi lahko bolje usklajevali ponudbo in povpraševanje na trgu dela, bi bilo treba vzpostaviti poklicno svetovanje še v času, ko mladi ljudje šele oblikujejo svoje poklicne preference.

Preberi več

Stiske zaposlenih po bančnem ropu

Bančni rop je za uslužbence velika psihična obremenitev, zato je potrebna takojšnja kakovostna psihološka intervencija in podpora zaposlenim. Kot se je pokazalo pri obravnavi skupine zaposlenih, ki so doživeli bančni rop, pa je treba takšno intervencijo kombinirati s preventivnimi ukrepi za izboljšanje splošne varnostne kulture.

Preberi več

Poškodbe zaradi širših smuči?

Rezultati meritev gibanja kolenskih vezi pri alpskih smučarjih nakazujajo možnost povečanega tveganja poškodbe kolenskih vezi pri širših smučeh. Za trdnejše dokaze o tem pa so potrebne nadaljnje študije.

Preberi več

Širše smuči večje tveganje poškodbe?

Razvoj sodobnih smuči je vodil v večjo širino, saj naj bi bile bolj vodljive ob manjšem naporu. Najnovejše meritve pri smučarjih pa kažejo na to, da lahko pri smučeh, ki so v območju pod čevljem širše, v zavojih pride do povečanega tveganja za poškodbo kolenskih vezi na zunanji nogi. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je v realnih razmerah težje nadzorovati vse relevantne parametre in da je za tovrstne meritve primernejša simulacija smučanja v laboratoriju.

Preberi več

Širina smuči in tveganje poškodbe kolena

Sodobne alpske smuči postajajo v zadnjih letih vse širše, saj naj bi bile ob manjšem naporu bolj vodljive. Najnovejše meritve pri smučarjih pa kažejo na to, da lahko pride pri širših smučeh zaradi smeri delovanja sil v zavojih do večje obremenitve kolena na zunanji nogi in s tem do tveganja za poškodbo kolenskih vezi.

Preberi več

Trpinčenje v času krize

Podatki kažejo, da zaznana izpostavljenost trpinčenju na delovnem mestu v času krize ne narašča, nasprotno, marsikje celo pada. Kljub temu so ti podatki zaskrbljujoči, ker lahko odražajo postopno dvigovanje praga sprejemljivosti negativnih pojavov in celo institucionalizacijo trpinčenja na delovnem mestu.

Preberi več