V tej rubriki predstavljamo povzetke predstavitev nove literature, ki jih v okviru mesečnih bralnih krožkov pripravljajo specializanti MDPŠ.

Medicina dela

Medicina športa