V specialni knjižnici KIMDPŠ so strokovni javnosti, raziskovalcem in študentom na voljo čitalniški izvodi literature s področja medicine dela, prometa in športa, psihologije dela in promocije zdravja pri delu. Brskanje po knjižnici je mogoče tudi na spletni strani.

Obisk knjižnice je mogoč po predhodni najavi na: kimdps@kclj.si.