Zaščita pravic in odgovornost

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.kimdps.si/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last ekipe KIMDPŠ(R) in je informativne narave. KIMDPŠ(R) ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.kimdps.si/ in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. KIMDPŠ(R) se bo trudil za pravilnost ter ažurnost informacij.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.kimdps.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Uporaba posredovanih podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vseh osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, ki nam bodo posredovani na podlagi izrecne privolitve posameznika. Posredovane osebne podatke bomo uporabili izključno za namen, za katerega so pridobljeni.