V Uradnem listu so bile 11. 2. 2022 objavljene spremembe Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil. V nadaljevanju navajamo ključne spremembe za naše delo:

 • manj dvoumno je zapisana možnost praktičnega preizkusa vožnje v procesu ocene zmožnosti za vožnjo (ukinja se določilo, da se preizkus vožnje lahko opravi samo s prilagojenimi vozili);
 • največje so spremembe na področju vidnih zahtev, kjer se pravilnik usklajuje z minimalnim zahtevami evropske direktive o vozniških dovoljenjih:
  • minimalna vidna ostrina za I. skupino se spreminja na 0,5 (prej 0,6);
  • v primeru izgube vida na eno oko oziroma hujše okvare vida se lahko sposobnost za vožnjo ponovno oceni po 6 mesecih adaptacije;
  • vidna ostrina za II. skupino: vsaj 0,8 na boljšem očesu in vsaj 0,1 na slabšem. Če se za doseganje vrednosti 0,8 in 0,1 uporabljajo korektivne leče, je treba minimalno ostrino (0,8 in 0,1) doseči s korekcijo z očali z močjo, ki ne presega plus osem dioptrij, ali s kontaktnimi lečami;
  • pogoji za barvni vid se za II. skupino združujejo za voznike tovornih vozil in voznike potnikov  (zmožnost za vožnjo se lahko ugotovi, če je voznik s protanomalijo, devteranomalijo ali devteranopijo s svojim zdravstvenim stanjem seznanjen; oseba s protanopijo ne izpolnjuje pogojev);
  • ukinja se omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja, vezana na samo refrakcijsko okvaro; pri morebitni časovni omejitvi zaradi vida je treba presoditi očesno patologijo; če gre samo za refrakcijsko okvaro, ki je bila že obravnavana pri oftalmologu in je ustrezno urejena, za redne kontrole pri oftalmologu skrbi voznik sam;
  • pri oceni zmožnosti se upošteva obstoječe izvide, dodatni usmerjen pregled pri oftalmologu je potreben v primeru nove patologije, neizpolnjevanja pogojev ob testiranju vidnih funkcij in potrebi po dodatni presoji/korekciji ali drugih razlogov po presoji zdravnika medicine dela, prometa in športa;
  • ukinja se obrazec za dosedanji oftalmološki pregled, v primeru potrebnega usmerjenega oftalmološkega pregleda bo oftalmolog izdal izvid skladno z oftalmološko prakso ob upoštevanju kliničnega vprašanja;
 • na področju epilepsije je sprememba skrajšanje časa nezmožnosti za voznike I. skupine po ureditvi bolezni brez izgub zavesti ob ali brez terapije iz dveh na eno leto;
 • na področju škodljive rabe alkohola in drog se čas nezmožnosti za vožnjo razlikuje za voznike I. skupine (6 mesecev; prej 12 mesecev) in II. skupine (12 mesecev).

V prihodnje je treba sprejeti strokovna priporočila, ki bodo bolj natančno uredila v pravilniku manj določena področja. Kot prioriteto menimo, da je treba bolj jasno definirati obseg pregleda za vozniško dovoljenje (prvega in podaljšanja) za voznike II. skupine. Skupaj z oftalmologi je treba oblikovati priporočila glede testiranja kontrastne občutljivosti.