1. simpozij o poklicnem zavarovanju bo v torek, dne 8. 10. 2019, v Srebrnem salonu Grand hotela Union v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri.

 

Simpozij organizira UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v okviru projekta PREMIKPOKLICNO ZAVAROVANJE - Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta.

Dogodek je predvsem namenjen strokovni javnosti (zdravnikom, specialistom medicine dela, prometa in šport) in širši debati o poklicnem zavarovanju in benificirani delovni dobi v Sloveniji.

 

Udeležba na simpoziju je brezplačna. Zdravniška zbornica Slovenije je za udeležbo na simpoziju dodelila 6 kreditnih točk.