Objavljamo publikacije, ki smo jih pripravili na podlagi obširnega raziskovalnega dela v okviru projekta Premik – Poklicno zavarovanje, Razvoj enotnega modela zdravstvene analize glede na izpostavljenost in kategorijo delovnega mesta.

V raziskavi smo skozi dvajsetletno obdobje (1997–2016) proučevali zdravje več kot 50 tisoč delavcev iz 12 poklicnih skupin, za katere velja poklicno zavarovanje (poklicni vojaki, delavci v policiji, poklicni vozniki, delavci v kovinski industriji, delavci v rudarstvu, železniški delavci, delavci v železarstvu, tekstilni delavci, delavci v steklarstvu, delavci v carinski službi, komunalni delavci in poklicni gasilci ter delavci v jedrskih in sevalnih objektih). Pri tem smo prvič povezali podatke iz različnih baz, in sicer podatke o umrljivosti in obolevnosti zaradi različnih vzrokov in posebej rakavih bolezni, o bolnišničnih obravnavah, bolniškem staležu in invalidnosti.

Triletni projekt, ki se je zaključil maja 2021, sta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezave na publikacije:
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v poklicnem zavarovanju z modelom rangiranja poklicnih skupin
Strokovne smernice za ugotavljanje zdravstvenih posledic obremenitev delavcev
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v policiji
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v železarstvu
Analiza zdravstvenega stanja poklicnih voznikov
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v kovinski industriji
Analiza zdravstvenega stanja tekstilnih delavcev
Analiza zdravstvenega stanja poklicnih vojakov
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v carinski službi
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v rudarstvu
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v steklarstvu
Analiza zdravstvenega stanja komunalnih delavcev in poklicnih gasilcev
Analiza zdravstvenega stanja delavcev v jedrskih in sevalnih objektih
Analiza zdravstvenega stanja železniških delavcev