Duševno zdravje zaposlenih je med pandemijo COVID-19 še posebej pomembno. Za zdravstvene delavce smo  pripravili priporočila, kako ravnati v situaciji, ko se stiske zaposlenih stopnjujejo.

Poimenovali smo jih: "Nasveti za ohranjanje dobrega počutja na bolnišničnih oddelkih med epidemijo COVID-19 in po njej."

Priporočila so prvenstveno namenjena vodjem oddelkov, timov ..., kako lahko v teh težkih časih podprejo sodelavce in se oprejo na notranje vire moči posameznika in sistema.