Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 sta Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter Obrtno podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija krovcev in kleparjev pridobila finančno podporo Zavoda za zavarovanje Slovenije pri izvajanju projekta z naslovom »Promocija zdravja za varno delo z azbestom«. Za projekt, ki traja do 10. 11. 2016, je ZZZS odobril sofinanciranje v višini 32.500,00 EUR.

Namen projekta je delavce, ki se na svojem delovnem mestu pogosto srečujejo z azbestnimi in azbestcementnimi (A/C) izdelki in/ali A/C odpadki, informirati in osvestiti o nevarnosti azbesta in jih s pomočjo orodij promocije zdravja na delovnem mestu usposobiti za varno delo s temi snovmi. Projekt je usmerjen v izboljšanje znanja, vedenja in osveščenosti delavcev v smislu večje varnosti za zdravje ter zmanjševanje tveganih ravnanj oz. vedenj zaposlenih pri ravnanju oz. rokovanju z A/C izdelki in/ali A/C odpadki.

V projektu želimo doseči predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike in obrtnike, ki se na svojem delovnem mestu srečujejo z velikim tveganjem za izpostavljenost azbestu. Sem sodijo predvsem krovci, instalaterji in drugi gradbeni delavci, ki se ukvarjajo z obnovitvenimi deli, in so zato potencialno ogroženi zaradi izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu oz. v delovnem okolju.

Pravilno rokovanje pri delu z A/C izdelki  in A/C odpadki si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=xljT_NWzsHo&feature=em-share_video_user