KIMDPŠ je 2. septembra 2020 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije organiziral novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki strokovnih institucij, delodajalskih organizacij in pristojnih ministrstev opozorili na pomen preventivnih ukrepov pred širjenjem Covid-19 v delovnem okolju, da bi tako pred boleznijo zaščitili zaposlene in njihove družine ter omogočili nemoteno delovanje gospodarskih družb in javnih ustanov.

Kot je povedala prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica KIMDPŠ, je bolniška odsotnost v jesenskih in zimskih mesecih že v običajnih sezonah močno povečana zaradi različnih respiratornih bolezni, ob širjenju okužbe z novim koronavisom pa bi lahko še bistveno bolj narasla, zato so okrepljeni ukrepi v organizacijah nujni. Pri načrtovanju teh ukrepov pa naj delodajalci sodelujejo z izvajalci medicine dela in strokovnimi delavci za varnost pri delu, ki dobro poznajo specifična delovna okolja in lahko zato predlagajo najboljše rešitve. Vodja strokovne posvetovalne skupine za Covid-19 prof. dr. Bojana Beović je opozorila, da je treba ukrepati hitro in učinkovito, saj se vračanje z dopustov na območjih s slabšo epidemiološko sliko in neupoštevanje zaščitnih ukrepov že kaže v povečanem številu okužb, ki se lahko razširijo tudi v delovna okolja.

Delodajalci so se ob spomladanski razglasitvi epidemije soočali s pomanjkanjem informacij o ustreznih zaščitnih ukrepih, vendar se je nato stroka hitro organizirala in zagotovila potrebna priporočila, je povedala mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, in poudarila, da je treba pred novim valom okužb ukrepe v delovnih okoljih še okrepiti, saj si slovensko gospodarstvo vnovičnega omejevanja poslovanja ne more privoščiti. Podobno je menil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je pohvalil dosedanje sodelovanje s stroko in ukrepe vlade za omilitev posledic epidemije. Ob precejšnjem naraščanju števila okužb v prvih septembrskih dneh je Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, opozoril, da povečano širjenje okužbe s Covid-19 beležijo v številnih evropskih državah in da je v Sloveniji precej primerov vnesenih ali pa so okužbo odkrili pri ljudeh v karanteni. Glede na razporeditev okužb med panoge so najbolj ranljivi zaposleni v domovih za ostarele in zdravstvu, izobraževanju in trgovini, je še povedal Krek.

Dr. Tina Bregant, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, je poudarila, da so delodajalci pomemben člen pri preprečevanju širjenja okužbe, a da je pri načrtovanju ukrepov nujna vključitev zaposlenih in njihovih predstavnikov, kar je še posebej pomembno pri uvajanju večjih sprememb v organizaciji dela. Po njenem mnenju pa bodo ukrepi res uspešni le, če se bomo vsi zavedali, da moramo ščititi ne le sebe temveč tudi drug drugega. Državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič je izpostavila vlogo strokovnih delavcev za varnost pri delu pri načrtovanju in izvajanju ukrepov proti novemu koronavirusu, predvsem pri dopolnitvi ocene tveganja z akcijskim načrtom, kjer pa je ključno sodelovanje z izvajalci medicine dela. Za uspešnost načrtovanih ukrepov pa je po njenem mnenju zelo pomembno učinkovito informiranje in izobraževanje zaposlenih, saj strah najpogosteje izvira iz nevednosti. V primeru Covid-19 smo mogoče še bolj kot pri drugih tveganjih spoznali, da lahko skrb za varna in zdrava delovna okolja rešuje tudi življenja, je poudarila.

Na novinarski konferenci so bili predstavljeni tudi različni viri informacij in priporočil za organizacije, ki so lahko v pomoč pri načrtovanju in izvajanju ukrepov proti Covid-19. KIMDPŠ poleg tega vzpostavlja svetovalni center za specialiste medicine dela in varnostne inženirje, če se bodo znašli v dilemi, kaj v konkretnih okoliščinah svetovati delodajalcem.

Gradivo za novinarsko konferenco si lahko ogledate TUKAJ.