Glasnik vam tudi tokrat v branje prinaša številna zanimiva in koristna besedila. V Središču je Varno delo na soncu, kot smo poimenovali letošnjo kampanjo za boljše zdravje in večjo varnost delavcev, ki delajo pretežno na prostem in so v poletnih mesecih izpostavljeni tako škodljivim vplivom UV-sevanja kakor tudi visokim temperaturam. Večletna kampanja je osnovana na pobudo slovenskih dermatologov in v sodelovanju z društvi varnostnih inženirjev. Želimo si, da bi pomembno prispevala k boljšemu zavedanju delodajalcev in delavcev o pomenu preprečevanja izpostavljenosti UV-sevanju in visokim temperaturam, prilagoditvi delovnih mest in uvedbi drugih zaščitnih ukrepov, s katerimi bi čim bolj omejili negativne vplive sončnega sevanja in visokih temperatur na zdravje delavcev. Zakaj je pri skrbi za zdravje in varnost pri delu vloga vodstva tako zelo pomembna ter ali se vodje zavedajo, kako lahko prispevajo k uspešnosti (implementacije) programov promocije zdravja pri delu, govori rubrika Aktualno. V rubriki Strokovna priporočila objavljamo odgovore na nekatera pereča vprašanja, ki so pomembna pri vsakodnevnem delu v medicini dela, prometa in športa.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi:http://www.cilizadelo.si/e_files/content/ukc_glasnik%202017.pdf