Konec oktobra je v Goriških Brdih potekal mednarodni strokovni simpozij o nevarnosti azbesta in njegovih škodljivih posledicah za zdravje ljudi ter naravno in bivalno okolje. Simpozij so poleg Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa soorganizirali še Nacionalni inštitut za javno zdravje, Društvo ko-RAK.si in Sindikalna organizacija Brda.

Domači in tuji strokovnjaki so številnemu občinstvu predstavili podatke o razširjenosti in zdravljenju bolezni, ki jih povzroča azbest, izpostavili nekatera pravna vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravic obolelih zaradi azbesta in varovanjem zdravja in okolja pred nadaljnjimi škodljivimi vplivi azbesta ter prikazali nekaj primerov dobre prakse ravnanja z azbestnimi izdelki in odpadki.

Svoj glas na simpoziju pa so dobili tudi tisti, ki so zaradi azbesta zboleli, ker so mu bili izpostavljeni kot delavci v azbest-cementni industriji, kot sorodniki teh delavcev ali kot krajani v bližini industrijskih obratov z azbestno proizvodnjo. Njihova pričevanja o življenju z azbestom so objavljene tako v knjižici, ki je izšla ob bok simpoziju, kot tudi na spletnih povezavah v nadaljevanju:

Knjižica

https://youtu.be/2ek5PFJ9GRg

https://youtu.be/hKTVrjpuEFc