Rezultati raziskave 2019 s primerjavo z letom 2015 in mednarodnimi podatki (Monografija, 2022)

 

Uvod s povzetkom rezultatov

Leta 2019 je bilo že sedmo zbiranje podatkov v okviru Evropske raziskave o alkoholu in preostalih drogah (ESPAD), ki poteka v štiriletnih razmikih vse od leta 1995. V zadnji raziskavi, opravljeni v 35 evropskih državah, vključno s 25 članicami Evropske unije, je sodelovalo 99.647 dijakov, od tega v Sloveniji več kot 3.400.

Raziskavo je spodbudil Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah (CAN), ki jo je nato tudi koordiniral vse do leta 2016, ko je bil imenovan nov koordinator iz italijanskega Nacionalnega raziskovalnega sveta. Od leta 2013 raziskavo podpira tudi Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) s sedežem v Lizboni. Za izvajanje raziskave v Sloveniji od leta 2004 skrbi nacionalni koordinator na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa UKC Ljubljana (v nadaljevanju KIMDPŠ).

Glavni cilj raziskave ESPAD je v skupini od 15- do 16-letnih dijakov raziskati razširjenost uporabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, vključno s tobakom, nelegalnimi drogami, hlapili, zdravili in novimi psihoaktivnimi snovmi. Poleg tega se precejšen del raziskave posveča rabi družabnih medijev ter igranju spletnih iger in iger na srečo tako na spletu kot tudi v klasičnih igralnicah. Da bi omogočili spremljanje porajajočih se tveganih vedenj med mladimi v Evropi, se vprašalnik ESPAD nenehno dopolnjuje z novimi tematskimi sklopi, vendar ohranja zbir jedrnih vprašanj, s katerimi se zagotavlja proučevanje dolgoročnih trendov. Tako je bil v letu 2019 v vprašalnik dodan sklop vprašanj o elektronskih cigaretah, poleg tega pa še presejalna vprašanja za oceno tveganih vedenj, vključno s problematičnim igranjem na srečo, visoko tvegano uporabo konoplje in samozaznavo težav v zvezi z družabnimi mediji in igranjem iger.

Podatki raziskave na splošno za vse sodelujoče države kažejo, da kajenje cigaret in pitje alkohola med dijaki, starimi od 15 do 16 let, upadata, raziskovalce pa skrbita tvegana raba konoplje in nekaterih novih drog ter naraščanje drugih oblik zasvojenosti.

Tudi v Sloveniji se pri razširjenosti kajenja klasičnih cigaret med od 15- do 16-letniki kaže trend upadanja kljub precejšnji zaznani dostopnosti tobačnih izdelkov. Hkrati pa podatki razkrivajo naraščajočo razširjenost kajenja elektronskih cigaret in uporabo drugih tobačnih izdelkov oziroma naprav za kajenje.

Podatki za Slovenijo v letu 2019 tako kažejo pozitivno sliko pri zmanjševanju uporabe alkohola, vendar je trend upadanja v primerjavi s povprečjem držav ESPAD manjši, odstotek razširjenosti pitja alkoholnih pijač kadarkoli v življenju, v zadnjih 12 mesecih in v zadnjih 30 dneh pa skoraj v vseh valih raziskave višji od povprečja držav, ki sodelujejo v raziskavi.

Precej manj ugoden trend med slovenskimi dijaki zaznavamo pri uporabi konoplje, saj se delež anketirancev, ki so vsaj enkrat v življenju uporabili konopljo, že vse od raziskave leta 1999 giblje okoli petine. Razširjenost uporabe konoplje je poleg tega v skoraj celotnem obdobju tudi višja od povprečja držav ESPAD. Uporaba drugih psihoaktivnih snovi ostaja med slovenskimi anketiranci večinoma precej nizka, zaznavamo pa naraščanje uporabe poživil, LSD-ja oz. drugih halucinogenov ter novih psihoaktivnih snovi.

Tako kot med anketiranci preostalih držav ESPAD tudi med slovenskimi od 15- do 16-letniki narašča uporaba spleta, predvsem družabnih omrežij, kjer prevladujejo dekleta, in spletnih iger, ki so bolj razširjene med fanti. Med prostočasnimi dejavnostmi je tako kot drugod v državah ESPAD tudi v Sloveniji že v tej starostni skupini precej priljubljeno igranje iger na srečo.

V tem poročilu povzemamo najpomembnejše podatke za Slovenijo, zbrane leta 2019, s primerjavami za leto 2015 in povprečjem držav ESPAD ter pregledom trendov za celotno obdobje izvajanja raziskave.

Mednarodni rezultati raziskave so zbrani v poročilu, ki je nastalo s sodelovanjem med raziskovalnimi skupinami posameznih držav, koordinacijsko skupino raziskovalcev in Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani www.espad.org, v omejeni nakladi pa je izšlo tudi v tiskani obliki (ESPAD Group, 2020).

Publikacijo v celoti objavljamo TUKAJ.