Uporaba prepovedanih drog v splošni populaciji, 18-65 let, v Sloveniji leta 2008

Raziskava je rezultat sodelovanja med Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC LJ) kot nosilcem projekta in Centrom za raziskovanje javnega mnenja (CJMMK) Fakultete za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani kot izvajalcem telefonske ankete.

V okviru metodologije smo upoštevali po eni strani priporočila EMCDDA, po drugi strani pa dolgoletne izkušnje pri izvajanju raziskave ESPAD. Za potrebe raziskave smo razvili vprašalnik o razširjenosti uporabe prepovedanih drog, v katerega smo vključili vprašanja o: poznavanju različnih drog; pogostosti uporabe kanabisa, ekstazija in vdihavanju hlapov v vsem življenju, zadnjem letu in zadnjem mesecu; pogostosti uporabe pomirjeval (ki jih ni predpisal zdravnik), LSD-ja, amfetaminov, kokaina, kreka, heroina, metadona, GHB-ja, čarobnih gobic in anaboličnih steroidov v vsem življenju, prav tako pa tudi o pogostosti vbrizgavanja drog in uporabe kombinacije alkohola in tablet zato, da bi bil nekdo zadet;

kajenju tobaka in dve vprašanji o pitju alkohola; starosti pri prvi uporabi različnih prepovedanih PAS; tem, katera prepovedana PAS je bila prva, ki jo je anketiranec/anketiranka poskusil/a in kako jo je dobil/a; mnenjih o tveganju za zdravje zaradi uporabe različnih PAS; mnenjih o uporabnikih prepovedanih PAS; odgovornosti za reševanje problematike, povezane z drogami; samospoštovanju (Rosenbergova lestvica); občutjih depresivnosti; anomiji; zadovoljstvu z različnimi vidiki življenja; demografskih značilnostih (spol, starost, izobrazba, zakonski stan, število otrok, tip kraja bivanja, zaposlenost in dejavnost organizacije).

Publikacija: 

Stergar E. Uporaba prepovedanih drog v splošni populaciji, 18-65 let, v Sloveniji leta 2008. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011

Kontakt: 

Eva Stergar (e-pošta: eva.stergar@kclj.si) ali Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si)