Prezentizem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana / Presenteeism in the University Medical Centre, od 2011

Raziskava med zaposlenimi v naši največji zdravstveni ustanovi naj bi pokazala, če je tudi pri nas prisoten prezentizem in predvsem, kateri dejavniki ga povzročajo. Namen raziskave pa je hkrati odgovoriti na vprašanje, ali domnevni prezentizem predstavlja tveganje za bodočo bolniško odsotnost in posredno ogroža zdravje na delovnem mestu in zdravo starost. Reforma na področju pokojninske zakonodaje in gospodarski trendi namreč podaljšujejo delovno dobo. Rezultati raziskave bodo dali smernice za načrtovanje ukrepov, kako ohraniti zdravje in zmožnost zaposlenih za delo.

Danes je trend, da bi se delovna doba zaposlenih podaljš(ev)ala. Če domnevni prezentizem povzroča večji bolniški stalež, potem posredno zlasti ob predvidenemu podaljšanju delovne dobe pričakujemo tudi ogroženo zdravje na delovnem mestu, zmanjšano delovno zmožnosti ter ogroženo želeno zdravo staranje.

Kontakt: 

asist. mag. Alenka Škerjanc (e-pošta: alenka.skerjanc@kclj.si)