Evropska raziskava o alkoholu in drogah med šolsko mladino / European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - ESPAD

Raziskava od leta 1995 poteka vsake 4 leta, od leta 2007 raziskavo izvaja KIMDPŠ. Raziskavo ESPAD je leta 1993 spodbudil Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah (CAN) in je nastala na izkušnjah vprašalnika skupine Pompidou. Leta 2011 je potekala že petič. Raziskava ESPAD, v kateri Slovenija sodeluje že od vsega začetka, je skozi leta postala najpomembnejši vir podatkov o razširjenosti uporabe drog med šolsko mladino v evropskih državah.

Raziskavo izvajamo na podlagi standardizirane metodologije, ki natančno definira vzorčenje anketirancev, vprašalnik, terensko delo in posredovanje podatkov. Vzorec zajema dijake, stare od 15 do 16 let, ki so vključeni v prvi letnik srednješolskih programov.

Za več informacij o projektu in publikacijah pišite na: kimpds@kclj.si

Publikacija: 

Stergar E. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah, Slovenija 2007. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2010; Stergar E. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah, Slovenija 2007. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2010 (v tisku)

Kontakt: 

Eva Stergar (e-pošta: eva.stergar@kclj.si) ali Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si)