Krepitev transverzalnih kompetenc nižje izobraženih delavcev, povezanih z njihovimi izbirami v zvezi z zdravjem, v okviru sprememb na trgu dela / Strengthening transversal competences of low educated employees concerning their health choices in the contex

Glavni cilj projekta, ki ga je vodil Poljski nacionalni center za promocijo zdravja pri delu v okviru Inštituta za medicino dela Jerzyja Noferja iz Poljske, je bil pripraviti priporočila za zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja, ki izhajajo iz specifičnih potreb in sposobnosti nižje izobraženih delavcev.

Projekt je bil zasnovan z namenom povečati učinkovitost ukrepov, ki ljudi z nižjo izobrazbo spodbujajo k temu, da poskrbijo za zdrav življenjski slog, kar prispeva k boljšemu zdravju in boljšim možnostim delovanje v poklicnem življenju.

V projektu so bili doseženi naslednji cilji:

- raziskava o kompetencah in potrebah nižje izobraženih delavcev v zvezi z zdravjem;

- izdaja priročnika o metodah zdravstvene vzgoje za nižje izobražene delavce;

- oblikovanje izobraževalnega programa za učitelje nižje izobraženih delavcev v podjetjih (naloga slovenskega partnerja);

- pilotna izvedba izobraževanja.

Kontakt: 

Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si) ali mag. Nataša Dernovšček Hafner (tel.: 01 522 26 95, e-pošta: natasa.dernovscekhafner@kclj.si)