Dobra praksa na področju promocije duševnega zdravja na delovnem mestu / Promoting Good Practice for Mental Health at the Workplace (MentHealthWork), 2009-2010, program financiranja: EU Public Health Programme 2003-2010

Namen projekta, v katerem so sodelovale članice Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu, je bil osveščati delodajalce in druge deležnike o koristih promocije duševnega zdravja pri delu ter pridobiti podjetja za vlaganje v duševno zdravje zaposlenih na treh ravneh: v preprečevanje težav v duševnem zdravju in izboljševanje duševnega zdravja; v zgodnje odkrivanje duševnih in vedenjskih motenj ter omogočanje čim prejšnje pomoči zbolelim ter v podporo posameznikom po vrnitvi na delo. Podatki namreč kažejo, da so bolniški staleži pri duševnih in vedenjskih motnjah zelo dolgi in lahko trajajo tudi več mesecev.

Izhodiščno sporočilo projekta, ki je večinoma potekal v obliki kampanje, je bilo, da je treba delo in delovno okolje čim bolj prilagoditi človeku, njegovim sposobnostim in interesom. To sporočilo je bilo zajeto tudi v sloganu, ki se je v angleščini glasil Work. In tune with life, v slovenščini pa Delo. Uglašeno z življenje.

Projekt je bil usmerjen v iskanje in širjenje primerov dobre prakse na področju promocije duševnega zdravja, in sicer s pomočjo spletnega vprašalnika, ki ga je v Sloveniji izpolnilo 126 slovenskih podjetij, ki so v povprečju zbrala 57 točk od 100 možnih. Med sodelujočimi podjetji je komisija KIMDPŠ izbrala 13 primerov dobre prakse, da od teh sta bila dva primera posebej predstavljena v tiskanih in elektronskih publikacijah ter na strokovnih srečanjih na državni in mednarodni ravni.

Kontakt: 

Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si)