Smernice za verifikacijo poklicnih bolezni, ki jih je Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v tiskani obliki izdal v dveh delih,  objavljamo tudi na spletu. Namen smernic je vzpostaviti enotno strokovno medicinsko doktrino na področju verifikacije poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji.

Smernice so objavljene TUKAJ