V letošnjem letu začenjamo kampanjo za boljše zdravje in večjo varnost delavcev, ki delajo pretežno na prostem in so v poletnih mesecih izpostavljeni tako škodljivim vplivom UV-sevanja kot tudi visokim temperaturam. Kot uvod v kampanjo, ki poteka pod sloganom Varno delo na soncu, smo 7. junija 2017 v Grand hotelu Union v Ljubljani organizirali strokovno srečanje.

Na srečanju, ki so se ga v velikem številu udeležili svetovalci za promocijo zdravja, izvajalci medicine dela in strokovni delavci za varnost pri delu, so bili predstavljeni negativni učinki UV-sevanja na zdravje, predvsem na razvoj različnih kožnih bolezni, zdravstvene težave, ki jih lahko povzroči dolgotrajno delo pri visokih temperaturah, merjenje izpostavljenosti UV-sevanju ter ukrepi za zaščito delavcev pred škodljivi vplivi sonca in visokih temperatur.

Več o srečanju lahko preberete na: http://www.cilizadelo.si/varno-delo-na-soncu---strokovno-srecanje-19-05-2017.html