Ministrstvo za zdravje je izdalo protokol za obvladovanje širjenja koronavirusa v delovnih okoljih, po katerem delavce, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim, obravnavata delodajalec in pooblaščeni zdravnik medicine dela ter presojata o karanteni na domu (glej shemo).

Delavec s potrjeno okužbo na SARS-CoV-2 je dolžan o tem obvestiti delodajalca, ki zbere podatke o vseh visoko rizičnih tesnih stikih okuženega delavca (pri tem je lahko v pomoč obrazec NIJZ) in to informacijo posreduje zdravniku medicine dela, prav tako pa se določijo tudi vsi preostali stiki z okuženim.

Delodajalec in zdravnik medicine dela na podlagi zbranih podatkov presodita o nadaljnji obravnavi delavcev, ki so bili v visoko rizičnih tesnih stikih z okuženim:

  • delavec se napoti na delo od doma, če delovni proces omogoča; ali
  • delavec ostane v organizaciji, če se lahko delovni procesi organizirajo tako, da prenos okužbe ni mogoč, in sicer da je delovno mesto izolirano od ostalih, je poskrbljeno za ločen prihod na delo in odhod z dela in je omogočeno ločeno prehranjevanje; ali
  • delavec se napoti v karanteno na domu, če dela na domu ali »izoliranega« delovnega mesta v organizaciji ni mogoče vzpostaviti, izvajalec medicine dela mu posreduje priporočila za ravnanje v karanteni.

Na enak način poteka tudi obravnava delavcev, ki so bili v visoko rizičnem stiku zunaj delovnega okolja ali so bili o takšnem stiku obveščeni preko aplikacije Ostani zdrav.

Delodajalec v sodelovanju z zdravnikom medicine dela pripravi seznam delavcev, napotenih v karanteno na domu (glej navodilo), in ga posreduje NIJZ, ki izda potrdilo, ki ga prejme delavec in služi za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.

Ostali delavci, ki so bili v stiku z okuženo osebo, a ne sodijo med visoko rizične tesne stike, lahko nadaljujejo delo znotraj organizacije ob upoštevanju vseh priporočenih ukrepov za preprečevanje prenosa virusa (varna razdalja, dosledna in pravilna uporaba maske, higiena rok itd.). Kjer pa je le mogoče, se svetuje uvajanje dela na domu.