Poklicnih bolezni se od leta 1990 v Sloveniji ne odkriva, ne verificira in ne prijavlja, kar pomeni, da številni ukrepi, ki bi sicer morali biti izvedeni, niso: delodajalci ne zamenjujejo alergogenih snovi, ne karcinogenov, ne dražečih snovi, ne dovolj dobro urejajo neergonomskih delovnih mest… ker nimajo informacije o njihovi dejanski škodljivosti. Ker država ni zainteresirana, da bi bolezni povezane z delom odkrivala, prosimo kolege vseh strok, da na spletnem naslovu prijavljajo vse bolezni, za katere sumijo, da bi lahko bile povezane z delom. Prijava take bolezni ni podlaga za uveljavljanje kakršnihkoli pravic, pač pa je le način, da se približamo realnemu stanju poklicnih bolezni v Sloveniji!

Poklicno bolezen lahko prijavite na naslednji spletni povezavi: http://bolezni.onnet.si/