KIMDPŠ je ob svoji 50. obletnici izdal tudi dve publikaciji. Prva knjiga je namenjena predstavitvi inštituta vse od nastanka leta 1971 ter njegovi razvejani znanstvenoraziskovalni, strokovni in pedagoški dejavnosti, pri čemer je podrobnejši pregled usmerjen v zadnje desetletje razvoja, ki je bilo še posebej uspešno. V drugi publikaciji pa so objavljeni povzetki prispevkov, predstavljenih na strokovnem srečanju, ki je potekalo 18. in 19. maja 2022.

Publikaciji sta izšli v tiskani obliki, zdaj pa sta na voljo tudi v e-obliki na povezavah:

Predstavitvena publikacija

Knjiga povzetkov