Predstavljamo vam učbenik Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu, ki so ga v celoti pripravili slovenski avtorji.

Avtorji posameznih poglavij opisujejo strategije in ukrepe promocije zdravja pri delu na podlagi teorij za razumevanje, predvidevanje in spreminjanje vedenjskih, socialnih in okoljskih dejavnikov zdravja.

Učbenik je nastal na osnovi večletnega delovanja Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na področju zdravja delavcev in promocije zdravja pri delu ter prizadevanj k širitvi znanja in implementaciji ukrepov v delovna okolja. Namenjen je vsem tistim, ki se želijo učiti o promociji zdravja pri delu. Predstavlja učinkovit teoretični okvir, ponuja temelje za načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja v različnih delovnih okoljih ter spodbuja (bodoče) svetovalce za promocijo zdravja pri delu, da prepoznajo pomen promocije zdravja pri ohranjanju in krepitvi zdravja vseh zaposlenih.

Učbenik lahko naročite tukaj:
http://www.cilizadelo.si/e_files/news/Naro%C4%8Dilnica-u%C4%8Dbenik%20%C4%8CILI%20ZA%20DELO.pdf.