V letošnjem letu nadaljujemo s kampanjo Promocija zdravja za varno delo z azbestom. V ta namen bo v sredo, 4. 10. 2017 v sodelovanju s Sekcijo kleparjev krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v Ljubljani organizirana brezplačna enodnevna izobraževalna delavnica z naslovom PROMOCIJA ZDRAVJA ZA VARNO DELO Z AZBESTOM za delavce in delodajalce, ki opravljajo krovsko dejavnost ali katero drugo gradbeno dejavnost, kjer so delavci potencialno lahko izpostavljeni azbestu. Celotna vsebina usposabljanja je zasnovana tako, da delavci pridobijo veščine in znanje, kot jih določa 15. člen Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu.

 

PROGRAM

10.00-11.00

prof. dr. Metoda Dodič Fikfak

Azbest in posledice azbesta za zdravje

11.00-12.00

Milko Rutar

Zakonodaja in smernice za varno delo z azbestom

12.00-12.30

ODMOR

 

12.30-14.00

dr. Damjana Miklič Milek,

Milko Rutar,

prof. dr. Metoda Dodič Fikfak

Delavnica: Praktičen prikaz pravilnega odstranjevanja azbestcementne kritine

Udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Obvezna je prijava preko povezave na spletni strani: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx

ali na e-naslov: janko.rozman@ozs.si

 

V okviru kampanje smo nadgradili tudi izobraževalna, informativna in druga gradiva, ki jih udeleženci delavnice prejmejo brezplačno.