Letošnje srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu je potekalo 29. novembra pod naslovom Promocija zdravja – pot za preprečevanje poklicnih bolezni ali (ne)upravičen strošek. Srečanje je bilo v prvem delu posvečeno predstavitvi Pravilnika o poklicnih boleznih in prvih izkušnjah pri njegovem izvajanju. Predavanju dr. Andree Margan, vodje Centra za medicino dela in prometa na KIMDPŠ, je sledila razprava, ki jo je vodila predstojnica inštituta prof. dr. Metoda Dodič Fikfak.

V drugem delu je bilo govora o promociji zdravja pri delu z vidika služb finančnega nadzora, kjer sta sodelovali vodja Sektorja za sistem obdavčitev dohodkov in premoženja na Ministrstvu za finance mag. Petra Istenič in vrhovna državna revizorka na Računskem sodišču RS Nataša Musar Mišeljić, kako poteka nadzor delovnih inšpektorjev nad promocijo zdravja, pa je predstavil direktor Inšpekcije varnosti in zdravja pri delu na Inšpektoratu za delo Slavka Krištofelc.

Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo o upravičenosti menedžerskih pregledov, na kateri so sodelovali Tanja Mate z Ministrstva za zdravje, Dani Mirnik iz Združenja za medicino dela, prometa in športa Slovenskega zdravniškega društva, Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev Slovenije in Slavko Krištofelc z Inšpektorata za delo, vodila pa prof. dr. Dodič Fikfak.

Tako predavanja kot tudi razprave po njih in med okroglo mizo so odprla številna zanimiva vprašanja in raznolike poglede nanje, pa tudi veliko predlogo in rešitev, o katerih bo tekla beseda na podobnih srečanjih v prihodnje.

Prezentacije predavanj so objavljene TUKAJ.