V številnih krajih po Sloveniji se ob prijaznem vremenu napovedujejo spomladanske čistilne akcije v naravi. Za vse, ki se boste udeležili čiščenja narave, okolice svojega doma, igrišč in podobno navajamo nekaj priporočil o ravnanju z azbestnimi odpadki, ki smo jih pripravili v sodelovanju z NIJZ.
V Sloveniji iz bivalnega in delovnega okolja še nismo odstranili vseh izdelkov iz azbesta, zato azbestne odpadke pogosto najdemo neustrezno odločene v naravi. Azbestni odpadki so nevarni odpadki, zato odstranjevanje prepustite osebam, ki so za to usposobljene in opremljene. Če se kljub tveganju odločite in manjše količine azbestnih odpadkov pobirate sami, se ustrezno zaščitite (obvezna je osebna varovalna oprema) in se prepričajte, da na območju, kjer se odstranjuje azbest niso prisotni otroci in ne pobirajo azbestnih odpadkov.

Podrobna priporočila so objavljena na http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prebivalce-o-ravnanju-z-azbestnimi-...

Priporočamo ogled izobraževalnega video filma, ki vključuje nazoren prikaz uporabe osebne varovalne opreme, ki je dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=R5BJ-QGbF0c

Dodane informacije glede nevarnosti azbesta za zdravje in varno delo za azbest-cementnimi izdelki in odpadki so na voljo na: http://www.cilizadelo.si/brez-azbesta---varna-delovna-mesta-27-10-2017.html