Zdravniška zbornica Slovenije je na slovesnosti sredi decembra podelila odličja najbolj zaslužnim predstavnikom zdravniške stroke. Med dobitniki je bila tudi naša predstojnica prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, ki je prejela zahvalo za izjemno strokovno, stanovsko in organizacijsko delo.

V utemeljitvi odličja so na Zdravniški zbornici zapisali: »Izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak je strokovna eminenca in je slovenski javnosti poznana kot zagovornica zdravega življenjskega in delovnega okolja. S svojim znanjem, delom in prizadevnostjo je ključno prispevala k prepovedi uporabe azbestnih izdelkov v Sloveniji ter ureditvi področja azbestnih bolnikov. Poznana je po prizadevanjih za priznavanje poklicnih bolezni in skrbi za varna delovna mesta. V zadnjih letih je pustila pečat s prizadevanji v sklopu zdravniškega poziva za izenačitev mejnih vrednosti za sežig in sosežig ter zaščito prebivalstva srednje Soške doline. S svojim delom tako pomembno premika meje v boljši svet in prispeva k ugledu slovenskega zdravništva in Zdravniške zbornice.«