Predstojnica KIMDPŠ prof. dr. Metoda Dodič Fikfak je postala članica uglednega mednarodnega znanstvenega združenja Collegium Ramazzini. Poslanstvo združenja, ustanovljenega leta 1982, je spodbujati napredek v raziskovanju najpomembnejših tem na področju zdravja pri delu in okoljskega zdravja ter graditi most med znanstvenimi dognanji in družbeno-političnimi centri, ki morajo na spoznanjih znanosti oblikovati programe varovanja zdravja. Kandidate za članstvo imenujejo ugledni člani združenja na podlagi zaslug kandidatov na znanstvenem področju in njihove družbene zaveze k prevajanju znanosti v politike. Članstvo v združenju je tako za posameznika kot tudi za organizacijo in državo, iz katere prihaja, velika čast.

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak bo kot članica Collegiuma Ramazzini sodelovala z okoli 180 mednarodno priznanimi in strokovno neodvisnimi zdravniki in znanstveniki iz okoli 40 držav, ki pri svojem delu poleg izjemnega prispevka k zdravju pri delu in okoljskemu zdravju izkazujejo tudi jasno osebno in profesionalno integriteto. Združenje, ki nosi ime po očetu medicine dela in univerzitetnem profesorju na prehodu iz 17. v 18. stoletje Bernardinu Ramazziniju, se posveča ocenjevanju sedanjih in bodočih tveganj za poškodbe in bolezni, ki bi jih lahko pripisali delovnemu ali širšemu življenjskemu okolju, predvsem ga zanimajo dejavniki tveganja, ki jih je mogoče preprečiti. Svoja dognanja in poglede poskuša združenje posredovati odločevalcem, oblastem, različnim agencijam in javnosti prek konferenc, simpozijev, izobraževanj, objavljenih izjav in raziskovalnih člankov.