14. aprila 2016 smo na KIMDPŠ gostili specializante medicine dela iz Beograda. Vodil jih je prof. dr. Petar Bulat z Inštituta za medicino dela “Dr Dragomir Karajović” Beograd. Gostom smo celostno predstavili delo na KIMDPŠ ter potek programa specializacije iz medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.