V središču je tokrat prenova programa Čili za delo, ki je po desetih letih na podlagi izkušenj, rednih ocen udeležencev in celostnih evalvacij doživel najprej izdajo novega učbenika, nato pa tudi temeljito dopolnitev izvedbe izobraževanja. Med aktualnimi temami predstavljamo desetletno izvedensko delo Centra za poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, pogled na uporabo alkohola med športniki ter raziskovalno delo na področju promocije zdravja pri delu. Priloga je namenjena pregledu programov promocije zdravja v gradbenem sektorju, Glasnik pa prinaša tudi odgovore na nekatera strokovna vprašanja medicine dela, prometa in športa ter novice o delu inštituta.

Glasnik KIMDPŠ je v celoti objavljen TU