Znanstvena monografija, 2014

 

Avtorice: Eva Stergar in Tanja Urdih Lazar

Povzetek:

Publikacija prikazuje ugotovitve o razširjenosti uporabe različnih psihoaktivnih snovi med dijaki slovenskih srednjih šol, ki so bili rojeni leta 1995 in so leta 2011 obiskovali prvi letnik.

Ena ključnih ugotovitev raziskave je, da je uporaba psihoaktivnih snovi statistično značilno povezana z njihovo zaznano dostopnostjo. Vsi ukrepi v okolju, ki bi imeli za posledico težjo dostopnost psihoaktivnih snovi, bi prispevali k zniževanju prevalence (npr. višje cene tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač, strožji nadzor starosti ob nakupu tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač, poostren nadzor nad preprodajalci drog v šolskih okoliših itd.).

Naslednja ugotovitev je, da je neuporaba drog statistično značilno povezana z zaznano trdnostjo stališč staršev (očeta oziroma matere) do neuporabe drog: tisti anketiranci, ki menijo, da njihovi starši (sploh) ne bi dovolili uporabe psihoaktivnih snovi, jih značilno pogosteje ne uporabljajo.

Leta 2011 je tobak redno kadil vsak peti anketirani, kar je sicer skoraj enako kot leta 2007, pa vendar zelo veliko – skoraj toliko, kot je kajenja v splošni populaciji.

Da bi si zelo ali precej lahko nabavili alkoholne pijače, če bi le želeli, je odgovorilo 88% anketiranih, ki so bili v času ankete v povprečju stari 15,8 leta. Odstotek mladih, ki menijo, da so jim alkoholne pijače dostopne, se je med letoma 2007 in 2011 povečal. Rednih pivcev alkoholnih pijač je 38% fantov in 22% deklet. Več kot polovica jih je bila do ankete že tako zelo opitih, da se jim je pri govoru zapletalo, so bruhali, 3% fantov in 2% deklet se opijata redno. V zadnjih 30 dneh pred anketo je bila opita petina.

Katero koli prepovedano drogo v vsem življenju je že uporabilo 27% fantov in 22% deklet (razlike so statistično značilne). Večina uporabe katere koli prepovedane droge je bila povezana z uporabo kanabisa, ki ga je vsaj enkrat v življenju uporabilo 23% vprašanih.

Katero koli drogo razen kanabisa je do ankete uporabilo 6,3% vprašanih. Skoraj 5% je z njimi eksperimentiralo, 1% jih je uporabljal redno. Med prepovedanimi drogami je treba posebej opozoriti na vztrajno naraščanje vdihavanja hlapov zato, da bi bili zadeti – od prve raziskave leta 1995 dalje. Leta 2011 je s to psihoaktivno snovjo imela izkušnje že petina vprašanih.