Preprečevanje uporabe alkohola in drog na delovnem mestu

V okviru Sveta Evrope je bila ustanovljena ekspertna skupina Pompidou, ki naj bi pripravila okvir za ravnanje delodajalcev in delavcev. Sprejeto je bilo razmišljanje, da delodajalec mora v oceni tveganja določiti nivo tolerance in ukrepe, ki iz te ocene sledijo.

Naslov prispevka: UEMS Statement on Preventing Alcohol and Illicit Drug Use in the Workplace
Avtorica: Alenka Škerjanc
Vrsta predstavitve: Ustna predstavitev
Strokovno srečanje: Conference internationale sur «Prevention en milleu professionnel de la consommation d’alcool et de drogues»
Kraj in čas srečanja: Strasbourg (Francija), 15.-16. oktober 2014
Izjava UEMSove Sekcije za medicino dela je v celoti predstavljena v prilogi.