Nižje izobraženi delavci in promocija zdravja

Nižje izobraženi delavci na poti k boljšemu zdravju (Low-educated employees towards health – LEECH) je mednarodni raziskovalni projekt, ki je v letu 2009 potekal v štirih evropskih državah: v Latviji, na Poljskem, v Španiji in Sloveniji. Izsledki raziskave nam omogočajo izčrpen vpogled v potrebe različnih ciljnih skupin delavcev, njihovih izobraževalnih potreb, pripravljenosti za spremembo življenjskega sloga itd. in nam tako predstavljajo pomembno izhodišče za načrtovanje konkretnih intervencij za zdravje v delovnem okolju; programov promocije zdravja in zdravstvene vzgoje za zaposlene.

Naslov prispevka: Low-Educated Employees and Health Promotion
Avtorica: Nataša Dernovšček Hafner
Vrsta predstavitve: interaktivni plakat z ustno predstavitvijo
Strokovno srečanje: Symposium: Twenty Years of Capacity Building in Health Promotion: ETC-PHHP Experience and Future Strategies
Kraj in čas srečanja: Zagreb, Hrvaška, 25.-27. julij 2011

Plakat: